Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

ζώνες ψύχους..

(Juan Genovés, 2006)
με άναρθρη κίνηση μετριέται ο χρόνος

(Juan Genovés, 2008)
με κυκλική περιφορά ελευθερώνεται η φωνή


(Juan Genovés, 2008)
να γεμίζουν τα άδεια

(Juan Genovés, 2001)

τι αηδία έτσι όπως φτάνουν τα πράγματα
ξωπίσω απο τη μικρή επιδίωξη του άρτου


(Juan Genovés, 2002)
παραλογισμοί
ξαπλωμένοι αβέβαια στις άκρες του κόσμου
για να μικραίνεις ευνουχισμένος μακράν του δίπλα