Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ιδού ο καιρός των ναυαγών..σε μιά θάλασσα διλημμάτων..

Angus Fairhurst,  Everything removed 

.."οτιδήποτε αναιρεί τη θέληση θέλοντας
ανήκει στην τυραννία."..

(απόσπασμα απο ποίημα του Ν.ΚΑΡΟΥΖΟΥ)