Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

"read, write, dream, think"

 John Baldessari 

Η εννοιακή τέχνη  δημιουργήθηκε απο τη συνένωση δυο μεγάλων κεφαλαίων του μοντερνισμού, το readymade και τη γεωμετρική αφαίρεση.Στα τέλη του 1968 με τη συγχώνευση του fluxus και της ποπ αρτ, δημιουργούνται κάποιες θέσεις που καθόρισαν την εννοιακή τέχνη  (conseptual art).  H μινιμαλιστική αφαίρεση ήταν  το δεύτερο στοιχείο που συνέβαλε στη διαμόρφωση της εννοιακής αισθητικής.Η δε πρακτική της, επικεντρώθηκε (και επικεντρώνεται) στη φωτογραφία σαν υποστήριγμα του έργου της.
Σε κείμενα εκφραστών αυτής της τέχνης που επικεντρώνεται στο να παράγει μια αξία σοκαρίσματος και ταυτόχρονης αποχώρησης απο το πεδίο του οπτικού, σημειώνουν το ιστορικά παρωχημένο του εικαστικού έργου, ευνοώντας το αντικείμενο μαζικής κουλτούρας.
παράγεται έτσι  ένας αντίκτυπος προς το κοινό που δεν θα το πετύχαινε ούτε η αποτελεσματικότερη διαφήμιση. 
  
John Baldessari  "Your Name in Lights"
8 – 30 January 2011
Australian Museum,
 
Ο John Baldessari, "Synthesizing photomontage, painting, and language, Baldessari’s deadpan visual juxtapositions equate images with words and illuminate, confound, and challenge meaning. He upends commonly held expectations of how images function, often by drawing the viewer’s attention to minor details, absences, or the spaces between things. By placing colorful dots over faces, obscuring portions of scenes, or juxtaposing stock photographs with quixotic phrases, he injects humor and dissonance into vernacular imagery."
  

“I’m always interested in things that we don’t call art, and I say why not?” 


“Aesthetically, I always look for the weak link in the chain.”