Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

μια βαβέλ επέκεινα της γραμματικής ή αλλιώς,το μέλλον της τέχνης..


The Future of Art from KS12 on Vimeo.


πράξη βίας  μπορεί να είναι  και κάτι που δεν έχεις συνηθίσει να περιμένεις και αλλάζει ραγδαία .. μπορεί βία να είναι το θηλυκό του ίδιου του βίου.. αλλά κάθε  παράβαση δεν σημαίνει και επανάσταση - εν προκειμένω στη τέχνη.