Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

"Holes Filled With Time"..(Johannes Wohnseifer, works entitled Cold War, εκτίθενται τώρα, στις Βρυξέλλες)


σε δεύτερη εποχή, σε απόηχους παρά σε ήχους
σε οσμές, οι απελπισίες αφήνονται στα πεζοδρόμια
γιατί τις ακτές τις πήραν.
κι αν χαράξεις δωρικό σημάδι, ποιός θα καταλάβει

η ηχώ σου έφτασε ήδη στο νερό
στάσου  περίμενε και τη ψυχή σου.