Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

..γαύρος στο φούρνο

(photo by  Manuel Nieto, 2011)

με αναίρεση ημερεύει μιάς περπατησιάς λόγος που ακούς και δεν ακούω.
έξω απο μένα, στα άπατα των ημερών αφανίζονται ο χρόνος, τα ίχνη
γέφουν πιά στο άλοθι μιάς συγκίνησης
στις ρίγες των χρωμάτων προχώρα (σαν θεατής), πήγαινε
χωρίς βιασύνη εξανεμίσου σε κάθε κυκλική περιφορά τής αντοχής σου