Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

forte..


"Καμία κυβέρνηση
δεν δικαιούται
να δολοφονεί
τους πολίτες της
για να 
εξυπηρετήσει τους 
δανειστές της,
ακόμα κι αν το
χρέος ήταν νόμιμο".