Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

κυριακάτικη βόλτα..


Ανδρέας Ζυμβραγός,δικοί του είναι και όλοι οι πίνακες παρακάτωκάθε ώρα έχει τη δική της σιωπή.παύουν οι κραδασμοί όταν φτάνει η στιγμή ν΄αναστηθεί ότι σαπίζει εκεί κάτω.επιτέλους δεν υπάρχει ότι υπήρχε ελάχιστα.

με χώμα και ουρανό με θάλασσα και άνεμο, τα ενδόμυχα καταφύγια.