Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

"people have the power".."δάκρυα ή φυσίγγια ;  / η απόκριση ;  δουλειά του καθενός μα οπωσδήποτε / με κατάμαυρη σημαία / στα χέρια "

( Ν.Καρούζος, ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Β' 1970-1991 )